Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Женска фокус група в село Виноград

На 27.07.2016г,  се проведе  работна среща във връзка с анализа на здравните анкети  в с.Виноград.След проведеното анкетиране в ромска общност резултатите показват, че няма особенно голяма промяна в здравия статус на прибиваващото  население в селото. Голям процент от хората са здравно неосигурени  в следствие на, което се дължи на безработицата в населеното място.

По отношение на това, дали спешна  помощ им оказва содействие, повечето  анкетирани са посочили, че пристига на време, за което ние се раздаме, че има напредък в спешната помош.

     В раздел III повечето от анкетиранети споделиха, че до сега не са изпитали дискриминация от персонала в здравните заведения.  

    В раздел IV жените  не водят свойте деца на зьболекарски преглед поради факта, че нямаме в селото зьболекьр, а  се надаваме в най- скоро време да има такъв.

- Хората са принудени, да пътуват -20 км до град Стражица, за да се възползват от тези услуги.

В V раздел по голямата част от анкетираните  не посещават гинеколог поради факта, че нямат здравни осигуровки.

ЗДРАВНИ ВЪПРОСИ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ В гр. Бяла Черква

venko1  

В гр. Бяла Черква се проведе за пореден път анкетиране с цел здравни услуги и здравноосигурителния статус, женското и детско здравеопазване и допитване до общността за достъп до спешна, болнична и доболнична помощ. Това анкетиране е по проект "Общностен мониторинг на здравните услуги", целта на който е да се проследи промяната в здравния статус на ромските жени. В анкетирането се включиха близо 100 жени на различна възраст, които с желание участваха. 

Бяхме доста полезни и отговаряхме на техните питания, отбелязахме кои въпроси са им важни и от какво се интересуват самите жени, за да се фокусираме върху тези проблеми.

 

           

                                                                                                                                                                       

Здравни Въпроси на ромските жени в гр. Павликени

 

На 18.07.2016г. модераторът към Център за развитие на общността гр.Павликени Стефан Стефанов проведе за пореден път допитване до общността по проект "Общностен мониторинг на здравните услуги" в село Стамболово. Допитването се проведе сред жени от милетската общност между 16 и 55 години. Това анкетиране се прави на всеки шест месеца. Целта е да се проследи промяната в нагласите и пречупването на стереотипите сред жените от общността. Прави се оценка на достъпа до здравеопазване от самите респонденти. Въпросите в анкетата са съобразени със състоянието и от интересите на самите жени. За провеждане на анкетата се използва методът от врата на врата и прекият контакт с представителите на общността е от изключително значение. Някои от въпросите, които задаваме на жените касаят здравноосигурителния статус, женското и детско здравеопазване, достъпът до спешна, болнична и доболнична помощ. След анализ на анкетите се установява дали има някакъв проблем и как ние, модераторите, можем да окажем съдействие за неговото решение. След всяко поредно анкетиране се установява развитие в положителна насока на нагласата на жените от общността. Процента на жените, които посещават гинеколог се е повишил драстично спрямо първото анкетиране, също така стереотипите относно гинеколога да бъде само жена са премахнати напълно. Това е благодарение на работата на ЦМЕДТ "Амалипе" с жените, на които се изнасят беседи на здравна тематика и това е една от причините за промяната в положителна насока.  

 Самир    

Подкатегории