Здравето на всички е здраве за всеки!

Ромско Здраве

Център „Амалипе“ се включи в борбата срещу ХИВ/СПИН с разнообразни дейности

В продължение на години ЦМЕДТ "Амалипе" не пропуска да отбележи 1 декември - Световния ден с борба срещу вируса СПИН. Тази година също бяха организирани повсеместни кампании с цел разпространение на информация относно начините на заразяване и местата, където хората могат да се изследват безплатно. 

 

            В град Велико Търново 50 балона полетяха в небето, за да покажат съпричастност към загиналите от коварния вирус. Доброволци раздаваха информационни материали на великотърновци, разговаряха с тях за безопасния и отговорен полов живот и им подаряваха презервативи. Традиционната кампания бе организирана от Община Велико Търново, Център "Амалипе", Регионална здравна инспекция, Младежки дом, Българския младежки червен кръст и Градски ученически парламент.

            Местният клуб към ЦРО Велико Търново в гр.Горна Оряховица обърна внимание както на случайни минувачи, така и на работещите в институциите в града. Представители на клуба посетиха Дирекция "Бюро ПО труда" и Община Горна Оряховица, където раздаваха здравнообразователни материали и презервативи. Такива получиха и гражданите, с които се срещнаха модераторите на Център "Амалипе".

            Местният модератор в с.Леденик Анета Шикова, също не пропусна да отбележи Световния ден за борба с ХИВ. Заедно с доброволци към клуба раздаде презервативи и картички с посланието "Обичай безопасно" в Професионална гимназия ПО електроника "А. С. Попов" гр. В.Търново и ОУ "Васил Левски" с.Леденик.

            Информационна АНТИСПИН кампания под мотото "Животът е безценен!" се проведе в гр.Стражица. Кампанията се организира от Център за развитие на общността гр.Стражица към ЦМЕДТ "Амалипе" с цел да се насочи общественото внимание към проблемите на хората със СПИН и да се повиши нивото на информираност на младите хора ПО актуални въпроси, свързани с превенцията на ХИВ и промяна на нагласите към хората засегнати от сПИН. Доброволците на ЦРО-гр.Стражица разпространиха здравнообразователни материали и червени панделки в района на центъра на града . Материалите бяха раздавани на случайни минувачи с предупреждение да не се подхожда лекомислено към тази болест и да не се пренебрегва един от най -големите проблеми на нашето съвремие.

            С беседа в ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка модераторите от гр.Бяла Черква, с.Батак, гр.Павликени и с.Върбовка решиха да отбележат 1 декември. Те искаха да повдигнат въпроса до колко младите хора са запознати с начините на предпазване и заразяване. Със същата цел поставиха и голям плакат в с.Батак, на който минувачи написаха как смятат, че могат да се предпазят от вируса.

            ЦРО Кнежа и ЦРО Бяла Слатина също решиха да повдигнат темата сред младежите, за да повишат нивото на информираност. В Кнежа информационна среща с всички желаещи се проведе в офиса на Центъра, а в Бяла Слатина посетени бяха учениците от СУ "Васил Левски". Кампаниите бяха придружени и от раздаване на здравнообразователни матерали.

            В Етрополе модераторът на местния ЦРО и доброволци раздаваха презервативи и информационни материали сред ромската общност. Те разговоряха с хората за това колко е важно често да се изследват и че това може да се извърши абсолютно безплатно.

            Тъй като е най-важно да бъдем информирани в гр.Долна Баня на 1 декеври представители на Центъра за развитие на общността изнесоха презентация на тема "Начини ца предаване на ХИВ вируса". Последва и разпространение на информационни материали сред гражданите, които преминавах през центъра на града.

            В град Елин Пелин доброволци организираха информационна кампания, която обхвана района около общината на града и ромските махали. Гражданите бяха призовавани да помислят колко безценен е животът и колко лесно могат да се заразят със смъртоносния вирус, ако не се предпазват.

            Посланието на Център "Амалипе" е да бъдем съпричастни към заразените през всеки ден от годината и да се изследваме редовно (и безплатно) в кабинетите КАБКИС.